TABEL DE LUCRU pentru modificarea Ordonantei OUG Nr. 57/2007

OUG 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea 49/2011 Forma de lucru cu modificările MMSC Propuneri ONG CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie garantarea conservării şi utilizării durabile a patrimoniului natural, obiectiv de interes public major şi componentă fundamentală a strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă. Art. 1. – Scopul prezentei…

Propunere de Proiect de Lege pentru Modificarea OUG Nr. 57/2007

Legea 49/2011 pentru aprobare In primul rand trebuie discutata oportunitatea modificarii in acest moment a textului in vigoare, existand riscul de a se deschide calea spre introducerea in Parlament a unor modificari cu impact negative asupra managementului ariilor natural protejate si a conservarii patrimoniului natural national. Daca se va trece la modificare, propun in primul…

Modificarea Ordonantei de Urgenta OUG Nr. 57/2007

Primul proiect pe care ni-l propunem sa il indeplinim este modificarea Ordonantei de Urgenta OUG Nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. MOTIVATIE: Conform acestei ordonante, orice activitate sportiva outdoor este ILEGALA in Romania, cu foarte putine exceptii. Sub incidenta acestei legi intra orice arie protejata din…